TSFS 2012:43
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet B.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:43

I kraft 2013-01-19. PDF 101 kB

Ändringar

TSFS 2015:16

I kraft 2015-07-01. PDF 60 kB.

Ändr. 9 §.

TSFS 2020:30

I kraft 2020-07-01. PDF 284 kB.

Ändr. 4 och 10 §§.

TSFS 2021:77

I kraft 2021-12-01. PDF 101 kB.

Ändr. 8 och 10 §§.

TSFS 2024:22

I kraft 2024-11-01. PDF 112 kB.

Utgår rubr. närmast efter 13 §; ändr. 12, 15 och 18 §§, rubriken närmast före 19 §; rubriken närmast före 11 § ska sättas närmast efter 7 §; närmast före 11 § och 18 § nya rubriker.