TSFS 2015:54
Transportstyrelsens föreskrifter om största tillåten längd på ledbussar i Göteborg

Dessa föreskrifter avser färd inom Göteborgs kommun med ledbussar med mer än en ledad sektion.

Grundform

TSFS 2015:54

I kraft 2015-11-01. PDF 18 kB