TSFS 2011:66
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldighet för den som tillhandahåller bensin att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen har och om lämplig användning av olika bränsleblandningar. De innehåller även bestämmelser om märkning av anordningar för påfyllnad av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:66

I kraft 2011-08-01. PDF 71 kB

Ändringar

TSFS 2015:14

I kraft 2015-05-01. PDF 28 kB.

Ändr. 1 och 4 §§; rubriken närmast före 4 § sätts närmast före 5 §; ny 5 §.