VVFS 1995:789 Vägverkets föreskrifter om anteckningar på diagramblad när fordon används som arbetsredskap m.m.

Ändringar

TSFS 2015:59

I kraft 2015-12-01. PDF 18 kB.

Upph. VVFS 1995:789.