TSFS 2014:12
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde

Dessa föreskrifter innehåller regler för fartyg med speciellt användningsområde som har en bruttodräktighet av 20 eller mer. Ett fartyg med speciellt användningsområde är ett mekaniskt självframdrivande fartyg som, med anledning av den verksamhet som bedrivs, medför fler än 12 specialpersonal inklusive passagerare, och som har godkänts för detta ändamål av Transportstyrelsen

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:12

I kraft 2014-04-01. PDF 421 kB

Ändringar

TSFS 2014:122

I kraft 2014-12-16. PDF 27 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §.

TSFS 2015:76

I kraft 2016-01-01. PDF 24 kB.

Ändr. 8 kap. 1 §.

TSFS 2018:31

I kraft 2018-05-01. PDF 102 kB.

Ändr. 1 kap. 9 §.

TSFS 2018:81

I kraft 2018-10-07. PDF 158 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1–5 §§ samt 6 kap. 1 §.

TSFS 2019:10

I kraft 2019-03-01. PDF 130 kB.

Ändr. 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1–5 §§ och 6 kap. 1 §.

TSFS 2022:57

I kraft 2022-07-01. PDF 163 kB.

Ändr. 8 kap. 1 §.