TSFS 2014:56
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Författningen upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom vägtrafik- och vägtrafikregisterområdet. Särskilda bestämmelser om betalning m.m. av vissa avgifter enligt 4 kap. finns dock i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:56

I kraft 2015-01-01. PDF 244 kB

Ändringar

TSFS 2015:6

I kraft 2015-03-01. PDF 22 kB.

Ändr. 4 kap. 7 §.

TSFS 2015:31

I kraft 2015-07-01. PDF 31 kB.

Ändr. 1 kap. 4 § och 2 kap. 5 §.

TSFS 2015:43

I kraft 2016-01-01. PDF 249 kB.

Upph. 2 kap. 4 §; ändr. beteckning 1 kap. 7 § till 1 kap. 8 §; ändr. 3 kap. 2 och 9 §§ samt 4 kap. 2 och 5 §§; rubriken närmast före 1 kap. 7 § sätts närmast före 1 kap. 8 §; ny 1 kap. 7 § och ny rubrik närmast före 1 kap. 7 §.