TSFS 2010:84
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning

Författningen upphävd 2017-05-26 genom TSFS 2017:54

Dessa föreskrifter anger närmare bestämmelser om kontrollbesiktning enligt fordonslagen (2002:574) och fordonsförordningen (2009:211).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:84

I kraft 2010-07-01. PDF 3519 kB

Ändringar

TSFS 2011:40

I kraft 2011-05-01. PDF 139 kB.

Ändr. punkt 30 i bilaga 1–3; ny bilaga 7.

TSFS 2011:101

I kraft 2011-12-31. PDF 1180 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 8, 10 och 11 §§, 3 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 4 §§, 7 kap. 4 och 5 §§, bilaga 1–3 och 7; nya 3 kap. 9 §, 5 kap. 9–11 §§ och 7 kap. 7 §.

TSFS 2015:56

I kraft 2016-01-01. PDF 111 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 7 § och bilaga 1.