TSFS 2015:51
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alarmeringstjänst och flygräddningstjänst

Dessa föreskrifter gäller för de flygtrafikledningsenheter som utövar alarmeringstjänst för luftfart och för den som driver flygräddningscentralen.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:51

I kraft 2015-12-01. PDF 1998 kB

Ändringar

TSFS 2015:61

I kraft 2015-12-01. PDF 29 kB.

Ändr. bilaga 9.