TSFS 2015:50
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygbriefingtjänst (AIS)

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om flygbriefingtjänst.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:50

I kraft 2015-11-06. PDF 724 kB

Ändringar

TSFS 2020:21

I kraft 2020-06-30. PDF 425 kB.

Upph. 11, 13¬15 §§ och bilaga 1; ändr. 4, 5, 9, 10, 12, 23 och 26 §§; nio nya paragrafer, 11 a¬11 c, 15 a, 20 a och 23 a–23 d §§ och ny bilaga 5.

TSFS 2020:27

I kraft 2020-06-30. PDF 344 kB.

Ändr. 1 § och 4 §.

TSFS 2021:66

I kraft 2022-01-27. PDF 224 kB.

Upph. 6, 11 a–12, 15 a och 16, 18–20 a, 22–25, 27, 31 och 32, 36, 65 och 75 §§; utgår rubr. närmast före 6, 65 och 75 §§; ändr. rubriken till föreskrifterna samt 1–5, 8 och 9, 17, 26, 42, 66 §§ och bilaga 5; ny paragraf, 62 a §; närmast före 7 § ny rubrik; allmänna råd.