TSFS 2015:27
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:93

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen om säkerhet i vägtunnlar, förordningen om säkerhet i vägtunnlar samt vissa bestämmelser i plan- och byggförordningen avseende säkerhet i vägtunnlar. En tunnel är en minst 100 meter lång väg omsluten av jord eller berg eller en konstruktion som medger att fordon kan föras under t.ex. byggnader eller vatten.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:27

I kraft 2015-06-01. PDF 157 kB

Ändringar

TSFS 2016:45

I kraft 2016-08-01. PDF 149 kB.

Ändr. 3 kap. 13 och 26 §§.

TSFS 2019:66

I kraft 2019-07-01. PDF 202 kB.

Ändr. kap. 3 §.