VVFS 1995:10 Vägverkets föreskrifter om enhetliga rapporteringsblanketter för utbyte av information om överträdelser och påföljder

Ändringar

TSFS 2015:13

I kraft 2015-04-15. PDF 18 kB.

Upph. VVFS 1995:10.