TSFS 2011:91
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på örlogsfartyg

Dessa föreskrifter gäller, om annat inte särskilt anges, svenska örlogsfartyg där arbetstagare utför fartygsarbete för arbetsgivares räkning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:91

I kraft 2011-12-01. PDF 312 kB

Ändringar

TSFS 2013:98

I kraft 2014-01-01. PDF 98 kB.

Ändr. 2 kap. 2 och 27 §§.

TSFS 2014:78

I kraft 2015-01-01. PDF 38 kB.

Upph. 2 kap. 45 och 52 §§; ändr. 2 kap. 1, 7, 16, 29, 33 och 49 §§, 5 kap. 6 och 18 §§, 7 kap. 5 §; utgår allmänna råd närmast efter 2 kap. 2 §

TSFS 2015:75

I kraft 2016-01-01. PDF 27 kB.

Ändr. 2 kap. 2 och 27 §§.

TSFS 2022:56

I kraft 2022-07-01. PDF 131 kB.

Ändr. 2 kap. 2 och 27 §§.