Fordon och mobila maskiner

Transportstyrelsen tar ut avgifter för tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Produkt/tjänst Avgift
Övervakning av teknisk tjänst Löpande timtaxa:
1 700 kr 

För tillsyn av tillverkare av fordon, fordonskomponenter och motorer till mobila maskiner enligt

SFS (1998:1707), SFS (2002:574), SFS (2011:318), SFS (1998:488, EU 167/2013, EU 168/2013, EU 2018/858

Löpande timtaxa:
1 700 kr

Vid förrättning som utförs utanför Sverige ska avgift, utöver ordinarie avgifter, tas ut för restid och faktiska resekostnader för varje tjänsteman och resa. Avgift för restid tas ut med en löpande avgift på 1 700 kronor per timme för högst åtta timmar per tjänsteman och väg. Avgift för faktiska resekostnader tas ut för transport, boende, traktamente och övriga kostnader som föranleds av förrättningen.

Vid avgiftspliktig verksamhet som utförs i Sverige ingår restid och resekostnader i den ordinarie avgiften. Detta gäller om inget annat anges.

Produkt/tjänst Avgift
Kontroll av hållbarheten av motorfordons utrustning för avgasrening 40 kr/ nyregistrerad personbil, lastbil och buss.

Transportstyrelsen genomför även kontroll av hållbarhetskrav enligt avgasreningsförordningen (2011:345). 

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!