Återföring av bensinångor

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Tillsynen sker enligt 14 § i Drivmedelsförordningen (2011:346). Avgiften ska betalas av den som hanterar bensin på bensinstationer och är innehavare av tillstånd enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Typ av tillsyn Avgift
Tillsyn av återföring av bensinångor

Årlig avgift 900 kr /bensinstation

samt 

Löpande timtaxa:

1 700 kr

För tillsyn av återföring av bensinångor tas en årsavgift ut samt en avgift genom löpande timtaxa.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!