Vägtrafik avgifter

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för tillstånd och godkännanden eller för att pröva undantag från olika krav.

Transportstyrelsen prövar ansökningar om undantag eller godkännande enligt

  • lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
  • vägsäkerhetslagen (2010:1362)

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan.

Produkt/tjänst Typ av avgift
Godkännande att få öppna en tunnel för trafik* Avgift betalas motsvarande Transportstyrelsens konsultkostnader
Undantag från säkerhetskrav för en tunnel Löpande timtaxa:
1 700 kr
Godkännande som säkerhetssamordnare 3 100 kr
Godkännande som trafiksäkerhetsgranskare 7 100 kr

Transportstyrelsen prövar ansökningar för att få tillstånd att bedriva utbildning enligt förordning (2004:1169) om vägtransportledare.

Produkt/tjänst Typ av avgift
Bedriva utbildning för vägtransportledare 31 500 kr

*För godkännande att få öppna en tunnel för trafik och annan ärendehandläggning i anslutning till sådant godkännande, ska tunnelhållaren betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med godkännandet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!