Kollektivtrafik avgift

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för att pröva undantag från olika typer av krav.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om undantag från lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Produkt/tjänst Avgift
Ansökan om undantag Löpande timtaxa:
1 700 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!