Förarutbildning och förarprövning avgifter

För att få driva förarutbildning och anordna kunskapsprov bland annat krävs utbildning och tillstånd av Transportstyrelsen. Det krävs ett godkännande för att arbeta som trafikskolechef, utbildningsledare och trafiklärare.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan.

Produkt/tjänst Avgift

Tillstånd att driva trafikskola

9 400 kr
Tillstånd att bedriva introduktionsutbildning 7 400 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet A1, A2 och A del 1

7 400 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet A1, A2 och A del 2

17 800 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet B del 1

7 400 kr

Tillstånd att bedriva riskutbildning
för behörighet B del 2

17 800 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
av förare för behörighet AM
9 400 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av moped klass II
7 900 kr
Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av snöskoter
9 400 kr

Tillstånd att bedriva utbildning
till förare av terränghjuling

9 400 kr

Godkännande som trafikskolechef

1 000 kr

Godkännande som utbildningsledare

1 000 kr

Godkännande som trafiklärare

1 000 kr

Förordnande som förarprövare

2 800 kr

Anordnande av kunskapsprov för moped klass II

5 600 kr

Anordnande av kunskapsprov för snöskoter

5 600 kr

Anordnande av kunskapsprov för terränghjuling

5 600 kr

Anordnande av fortbildning för förarprövare

2 400 kr

Anordnande av särskild utbildning för
utbildare av förare för motorcykel,
tung lastbil eller buss

2 400 kr

Anordnande av särskild utbildning för lärare som
ska utbilda för riskutbildning behörighet A eller B

2 400 kr

Tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende godstransporter

16 000 kr

Tillstånd att bedriva fortutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende godstransporter

16 000 kr

Tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende persontransporter

16 000 kr

Tillstånd att bedriva fortutbildning för yrkeskompetensutbildning avseende persontransporter

16 000 kr

Undantag från föreskrifter om förarutbildning och förarprövning

3 400 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!