Besiktningsorgan

Transportstyrelsen tar ut en avgift för den tillsyn som myndigheten utför.

Tillsynen sker enligt fordonslagen (2002:574).

Avgifter för tillsyn

Avgiften betalas av ackrediterade besiktningsorgan som genomför besiktningar enligt 4 kap. 2 § i fordonslagen. Avgiften debiteras det ackrediterade besiktningsorganet en gång per månad i efterskott, från och med den 1 januari 2024.

Typ av tillsyn Avgift
Tillsyn av besiktningsorgan

0,70 kronor / genomförd besiktning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!