Vägtrafik

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Förändring av avgift

Från och med den 1 januari 2018 är avgiften för tillsyn av väg som ingår i det  transeuropeiska transportnätet (TEN-T) borttagen. Gäller även väghållare som har ett sammanlagt TEN-T-vägnät som är 50 km eller kortare.

Tunnelhållare betalar avgift för att Transportstyrelsen kontrollerar att lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar följs.

Transportstyrelsen kontrollerar även att vägsäkerhetslagen 2010:1362 följs. Denna avgift tas ut av den som är väghållare för vägen. Om staten är väghållare tas avgiften ut av den myndighet som enligt 6 § väglagen (1971:948) är väghållningsmyndighet.

Tillsynsavgifter för vägtrafik

Typ av tillsyn Avgift
Tillsyn av vägtunnel längre än 500 meter

Löpande timtaxa:

1 400 kr

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!