Elektroniska vägtullsystem

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för tillsyn enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Typ av tillsyn Avgift
Tillsyn av elektroniska vägtullssystem Löpande timtaxa: 1 400 kr

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!