Förarutbildning

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen kontrollerar de som bedriver förarutbildning enligt körkortslagen (1998:448),  lagen (1998:493) om trafikskolor, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Avgifter för tillsyn

Den som bedriver förarutbildning betalar en årlig avgift för Transportstyrelsens tillsyn. Avgiften är uppdelad i två delar. Den ena delen är en grundavgift baserad på typ av tillstånd. Den andra delen är en tilläggsavgift som är baserad på antal personer som utbildar. 

Den som både bedriver förarutbildning och anordnar kunskapsprov för förarbevis betalar bara en tilläggsavgift. Avgiften baseras på det sammanlagda antalet personer som utbildar och får förrätta kunskapsprov.

Grundavgift

Typ av behörighet eller tillstånd Årlig avgift
Trafikskolor. behörighet A1, A2, A 2 600 kr
Trafikskolor, behörighet B, BE 2 600 kr
Trafikskolor. behörighet C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE 2 600 kr
Moped klass 1, behörighet AM 2 600 kr
Riskutbildning =
Behörighet A del 1 2 600 kr
Behörighet A del 2 2 600 kr
Behörighet B del 1 2 600 kr
Behörighet B del 2 2 600 kr
Förarbevis =
moped klass II 2 600 kr
snöskoter 2 600 kr
terränghjuling 2 600 kr
Introduktionsutbildning =
Introduktionsutbildning 2 600 kr
Yrkesförarkompetens =
Godstransporter grundutbildning 2 600 kr
Godstransporter fortbildning 2 600 kr
Persontransporter grundutbildning 2 600 kr
Persontransporter fortbildning 2 600 kr

Tilläggsavgift

Antal utbildare Årlig avgift
per utbildare i intervall 1-24 1 200 kr
per utbildare i intervall 25-49 900 kr
per utbildare i intervall 50- 600 kr

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa, även avgift för restid och reskostnader tas ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!