Avgifter vägtrafik

Här kan du läsa mer om avgifter inom vägtrafik.

Genvägar

 • Avgifter för registerhållning
  Bl.a. avgifter för registreringsskyltar, vägtrafikregistret, vägtullsregistret, saluvagnslicens.
 • Körkort avgifter
  Tillverkning av körkort och förarbevis.
 • Fordonsregistrering
  Ursprungskontroll och saluvagnslicens.
 • Yrkestrafik
  Bl.a. tillstånd för yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation, transporttillstånd för transport av gods utanför EU/EES, tillstånd för biluthyrning.
 • Förarutbildning och förarprövning
  Bl.a. tillstånd för att bedriva trafikskola, introduktionsutbildning, riskutbildning, yrkeskompetensutbildning m.m.

Höjda avgifter inom flera områden från 2024

Inom vägtrafikområdet höjer vi avgifter inom flera områden den 1 januari 2024. Höjningarna behöver genomföras för att omhänderta ökade kostnader och ackumulerade underskott. Här är några exempel på avgifter som vi höjer från årsskiftet.

 • Vi höjer avgiften för att utfärda körkort och förarbevis från 280 till 320 kronor.
 • Vi inför en ny årlig avgift för tillsyn av företag som har biluthyrningstillstånd. Avgiften blir 2 900 kronor per år.
 • Vi höjer avgiften för ursprungskontroll från 850 till 1 240 kronor.
 • Vi höjer avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av trafikskolor. Ett exempel är avgiften för ansökan om tillstånd för att hålla introduktionsutbildning som höjs från 4 700 kronor till 7 400 kronor. Ett annat exempel är avgiften för ansökan om tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkesförarkompetens (gods) som höjs från 13 000 kronor till 16 000 kronor. En komplett lista över de nya avgifterna hittar du i föreskrifterna i kapitel 8.1.2.
 • Vi gör även en generell höjning av den löpande timtaxan från 1 400 kronor per timme till 1 700 kronor per timme.

Nyhet: Höjda avgifter inom alla trafikslag från årsskiftet.

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2023:62).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!