Kammarkollegiet är den myndighet som staten använder för att bevaka och driva in sina fordringar inom Sverige. Om du får ett brev från dem kan det vara ett kravbrev som avser obetalda avgifter, och då har avgiftsanspråket gått till inkasso. Då måste du agera, antingen genom att betala eller genom att bestrida (motsätta dig) kravet om du anser att du har skäl för det. Kammarkollegiet kan driva ett ärende till domstol om det inte betalas.