Vår timkostnad innehåller inte bara lönekostnaden inklusive sociala avgifter för dem som utför själva arbetsuppgifterna. Den innehåller också alla kostnader för saker som måste finnas och vars kostnader måste täckas för att verksamheten ska fungera (till exempel lokaler, it, resor, hotell, traktamenten, stödfunktioner som personal-, kommunikations och ekonomienheter, arkiv- och diariefunktioner).

Många ärenden kräver att vi besöker ett fartyg för att genomföra kontrollen. Om kontrollen ska utföras en timmes resväg från kontoret och kontrollen tar cirka en timme, innebär det att den faktiska avgiften som debiteras endast motsvarar 500 kronor/ timme, då vi inte tar betalt för restid. Eftersom vi endast har kontor i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö, blir avgiften per timme för exempelvis kontroller i Norrland, på Gotland eller nära den norska gränsen väldigt låg i förhållande till den tid och de kostnader som vi faktiskt lägger ned på ärendet.