De förrättningar som är av mer återkommande och periodisk karaktär ingår i den periodiska tillsynen:

Förrättning
SE-besiktning mellan ordinarie besiktningar
Sjövärdighetsbesiktning, nationell trafik, förnyad
Sjövärdighetsbesiktning, nationell trafik, mellanliggande
Sjövärdighetsbesiktning, passfartyg i nationell trafik (A–D), årlig
Sjövärdighetsbesiktning, passfartyg i internationell trafik, förnyad
Besiktning för EU-säkerhetscertifikat för passfartyg, förnyad
Besiktning för internationellt säkerhetscertifikat för fiskefartyg, förnyad
Besiktning för internationellt säkerhetscertifikat för fiskefartyg, mellanliggande
Besiktning för internationellt säkerhetscertifikat för fiskefartyg, årlig
Radiosäkerhetscertifikat, förnyad besiktning
Radiosäkerhetscertifikat, mellanbesiktning
Radiosäkerhetscertifikat, årlig besiktning
Sjövärdighetsbesiktning, fartyg i internationell trafik, förnyad
Sjövärdighetsbesiktning, fartyg i internationell trafik, mellanliggande
Besiktning för internationellt utrustningscertifikat, förnyad
Besiktning för internationellt utrustningscertifikat, mellanliggande
Besiktning för internationellt utrustningscertifikat, årlig
Besiktning för internationellt konstruktionscertifikat, förnyad
Besiktning för internationellt konstruktionscertifikat, mellanliggande
Besiktning för internationellt konstruktionscertifikat, årlig
Fribordsbesiktning enligt LL 1966, förnyad
Fribordsbesiktning enligt LL 1966, årlig
Fribordsbesiktning enligt nationella bestämmelser, förnyad
Fribordsbesiktning enligt nationella bestämmelser, mellanliggande
IOPP-certifikat, förnyad besiktning
IOPP-certifikat, mellanbesiktning
IOPP-certifikat, årlig besiktning
Besiktning för AFS-certifikat
Kem-certifikat eller NLS-certifikat, förnyad besiktning
Kem-certifikat eller NLS-certifikat, mellanbesiktning
Kem-certifikat eller NLS-certifikat, årlig besiktning
Toalettföroreningsskyddscertifikat, förnyad besiktning
IAPP-certifikat, förnyad besiktning
IAPP-certifikat, mellanbesiktning
IAPP-certifikat, årlig besiktning
Inspektion av arbetsmiljö
Inspektion vid förorening från fartyg etc.
Inspektion av radio
Inspektion av lastningsförhållanden, fartyg
Inspektion av bemanning
Inspektion av sjöarbetstider etc.
Inspektion med anledning av sjöolycka (inkl. sjöförklaring)
Av Transportstyrelsen beslutad förrättning som inte beställts av redare/ägare
Sjövärdighetsbesiktning för fartyg med systemtillsyn
ISM-kontroll (säkerhetsorganisation), fartyg, årlig/mellanliggande
ISM-kontroll (säkerhetsorganisation), fartyg, förnyad
Säkerhetsorganisation, fartyg, besiktning
Operativ kontroll
Kontroll av fartygsuppgifter
ISPS-besiktning, fartyg, förnyad
ISPS-besiktning, fartyg, mellanliggande
ISPS-besiktning, fartyg, årlig
Inspektion med avseende på Östersjööverenskommelsen

I årsavgiften för tillsyn inkluderas också kostnaderna för den tid som vi lägger ner på förberedelser och efterarbete i samband med tillsynen.