Det som avgör är om fartyget har giltiga certifikat eller inte. Kommer inte fartyget att användas måste man begära att Transportstyrelsen ogiltigförklarar certifikaten. Detta görs skriftligen och certifikaten ska sändas in tillsammans med begäran. Men så länge fartygen har certifikat omfattas de av vår tillsyn och då omfattas de även av våra årsavgifter.