Avgifter för personliga tillstånd

  • Ansökan om behörighetsbevis och certifikat
  • Sjöfartsbok
  • Lotsdispenser

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!