Kvarhållande/Nyttjandeförbud

För förrättning i samband med kvarhållande av fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift. Avgift ska även tas ut för att täcka övriga kostnader såsom restid och resekostnader som uppkommit i ärendet.

För förrättning i samband med förbud mot resa för fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart tar Transportstyrelsen ut en avgift på 2 800 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!