Registreringsåtgärder som inte är avgiftsbelagda

Ingen avgift tas ut för

  1. uppskov i ärende,
  2. rättelse av oriktig införing i registret,
  3. ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning,
  4. avregistrering av skepp som förolyckats, försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte hörts av under tre månader,
  5. nationalitetshandling som utfärdas med anledning av att införing i fartygsregistrets skepps- eller båtdel har ändrats, eller
  6. de registeranteckningar som Transportstyrelsen är skyldig att göra enligt 2 kap. 28 § sjölagen (1994:1009).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!