Dödande av handling

För ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling tas en ansökningsavgift ut enligt tabellen nedan. Avgiften ska betalas av den som ansöker.

Dödande av förkommen handlingAvgift i kr
Ansökan om dödande av förkommen handling  6 000

Undantag görs för båtar som är registrerade som skepp, där Transportstyrelsen tar ut en ansökningsavgift enligt nedan. 

Dödande av förkommen handling för båtar som är registrerade som skeppAvgift i kr
Ansökan om dödande av förkommen handling för båtar som är registrerade som skepp.  375

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!