Direktåtkomst till fartygsregistrets databas

För direktåtkomst till fartygsregistrets databas tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan.

Typ av avgiftAvgift i kr per år
Direktåtkomst till fartygsregistrets databas 5 000 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!