Avgifter sjöfart

Här kan du läsa om avgifter inom sjöfart.

Nu skickar vi vissa fakturor till digitala brevlådor

Om du har en digital brevlåda från Digimail, E-boks, Kivra eller Min myndighetspost, får du nu vissa fakturor dit i stället för på papper. Kom ihåg att kolla din digitala brevlåda så att du inte missar att betala i tid.

Digital brevlåda

Genvägar

Förslag om höjda avgifter den 1 januari

Inom sjöfartsområdet föreslår vi höjda avgifter inom flera områden. Ett par exempel på verksamheter som berörs är hamnar och lotsdispenser. Hamnavgifterna behöver vi höja till följd av ökade tillsynsinsatser, medan lotsdispenserna behöver höjas för att avgiften ska uppnå självkostnad.

Ta del av förslaget: Höjda avgifter föreslås från 2024

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i  rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2023:20).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!