Avgifter sjöfart

Här kan du läsa om avgifter inom sjöfart.

Genvägar

Höjda avgifter inom flera områden från 2024

Inom sjöfartsområdet höjer vi avgifter inom flera områden. Ett par exempel på verksamheter som berörs är hamnar och lotsdispenser. Hamnavgifterna behöver vi höja till följd av ökade tillsynsinsatser, medan lotsdispenserna behöver höjas för att avgiften ska uppnå självkostnad.

Vi gör även en generell höjning av den löpande timtaxan från 1 400 kronor per timme till 1 700 kronor per timme.

Nyhet: Höjda avgifter inom alla trafikslag från årsskiftet.

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i  rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2023:62).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!