Utbildning

För handläggning av ansökan om och ändring av tillstånd för auktoriserad drönarskola (ADS) ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap 7 §.
En avgift på 10 000 kr tas ut för resor vid besök på plats i samband med tillståndsprövning.

För handläggning av ansökan om tillstånd för utbildningskurser för fjärrpiloter, innefattande grundutbildning, standardscenario och operationella godkännanden, ska löpande avgift tas ut enligt 2 kap 7 §.

 

Auktoriserad drönarskola (ADS) Årsavgift
Grundläggande tillstånd 8 500
Fast avgift för resekostnader 10 000
Grundutbildning 1 600
Tillkommande utbildningskurs för standardscenario och operationell auktorisation, per utbildningskurs 1 600

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!