Geografiska UAS-zoner

För prövning av ansökan om tillstånd att flyga med drönare i en
geografisk UAS-zon som upprättats med stöd av artikel 15 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en löpande avgift tas ut enligt
2 kap. 7 §.
För handläggning av ärenden enligt artikel 15 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en löpande avgift tas ut enligt
2 kap. 7 §.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!