År 2011 ändrades de finansiella villkoren för Transportstyrelsen. Inom luftfarten finansierades tidigare stora delar av den verksamhet som idag finansieras via direkta avgifter med hjälp av den så kallade myndighetsavgiften. Vi fasade successivt ut denna finansiering och ersatte den med finansiering via direkta avgifter. Det innebär att kostnader som tidigare finansierades av myndighetsavgiften nu finansieras direkt av dem som omfattas av vårt arbete, och där det är uttalat att verksamheten ska finansieras via direkta avgifter.

När bidragen från en finansieringskälla minskat, måste de öka från den andra. Därför har de direkta avgifterna stigit relativt kraftigt sedan 2011, och detta trots att kostnaderna för vår verksamhet inom luftfartsområdet kontinuerligt minskar. Sedan 1 maj 2018 är myndighetsavgiften avskaffad och de subventioner som kvarstår finansieras via skattemedel.