Utbildnings- och skoltillstånd för pilotutbildningar

För utfärdande och ändring av utbildnings- och skoltillstånd för pilotutbildningar och godkännande av simulatorer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. För ansökningar om utfärdande eller ändring av utbildnings- och skoltillstånd för ATO ska en grundavgift på 1 000 kronor tas ut. En avgift på 10 000 kr tas ut för resor vid besök på plats i samband med tillståndsprövning för simulatorer.

Årsavgifterna för pilotutbildnings- och skoltillstånd består av en grundavgift och ett tillägg för tillhörande kurser samt träningshjälpmedel och tas ut med de belopp som framgår av följande tabeller. Utbildningsorganisationer som innehar tillstånd för flera kurser i IR-teori (traditionell IR, kompetensbaserad IR eller basic IR) ska endast debiteras en avgift. Om det är olika avgifter för kurserna ska den högre avgiften debiteras.

Kostnader för restid och resor i samband med tillsyn av utbildningar eller träningshjälpmedel och evaluering av simulatorer tas ut för utrikes resor enligt Avgifter för tillståndsprövning.

För prövning av ansökan om undantag från krav i EU-förordning eller nationell föreskrift i fråga om utbildnings- och skoltillstånd samt simulatorer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Grundläggande tillstånd/godkännande exklusive kurser Årsavgift
i kr
Utbildningsorganisation (ATO) 35 000
Tillkommande lokaliseringsort för utbildningsorganisation Löpande avgift enligt 2 kap. 7 §
Icke-komplex utbildningsorganisation som inte till­handahåller utbildning för CPL, MPL eller ATPL med tillhörande behörigheter (ATO)  10 000
Tillkommande lokaliseringsort för icke-komplex utbildningsorganisation som inte tillhandahåller utbildning för CPL, MPL eller ATPL Löpande avgift enligt 2 kap. 7 §
Declared Training Organisation (DTO), tillsynsavgift för organisation med upp till två lokaliseringsorter 6 000
DTO tillsyn extra lokaliseringsort överstigande två stycken Löpande avgift enligt 2 kap. 7§
Tillstånd för att bedriva utbildning för nationella certifikat och behörigheter. 25 000
Kurser Årsavgift kr
Per typkurs upp till 5,7 ton 3 600
Per typkurs över 5,7 ton  15 100
Per klass enmotor 1 600
Per klass flermotor kolv 1 600
Per klass enmotor turbin 1 600
Segelflygkurs 1 600
Ballongflygkurs 1 600
För klassen/typen sjöbehörighet 1 600
Skillnadsutbildning mellan typer över 5,7 ton 3 600
MPL-kurs 51 100
MCC-kurs 3 600
Instruktörskurser, per kurs (IRI, CRI, Avance, MCCI, Avancerad UPRT) 3 600
Instruktörskurser, per kurs (FI, SFI, TRI) 8 100
ATP-teorikurs 8 100
IR-teorikurs 8 100
CPL-teorikurs 3 600
LAPL och/eller PPL-teorikurs 1 600
IR, praktisk utbildning (enmotor) 3 600
IR- praktisk utbildning (flermotor) 3 600
CPL, praktisk utbildning 3 600
LAPL, praktisk utbildning 1 600
PPL, praktisk utbildning 1 600
ATPL, (A) integrerad 9 100
ATPL, (H) integrerad 9 100
CPL, integrerad 8 600
Utbildning för avancerad flygning

1 600

Mörkerutbildning

1 600

Bogseringsutbildning

1 600

Bergsbehörighet

1 600

Flygtestbehörighet

8 100

Bridgekurs PPL teori

1 600

Bridgekurs övriga

1 600

Luftfartyg med höga prestanda

3 600

Avancerad UPRT

8 100

APS MCC

8 100

IR-teorikurs, Basic

3 500

Basic IR praktisk utbildning (single engine)

3 600

Basic IR praktisk utbildning (multi engine)

3 600

Molnflygskurs

1 600

Återkommande utvärderingar, simulatorer  Årsavgift i kr
FFS årlig tillsyn 48 800
FFS tillsyn vartannat år 38 000
Varianter 6 900
FTD årlig tillsyn 38 700
FTD tillsyn vartannat år 27 800
Varianter 5 900
FNPT årlig tillsyn 32 700
FNPT tillsyn vartannat år 21 800

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!