Auktoriserad ELA1 Luftvärdighetsgranskare

För godkännande tas en avgift enligt tabellen nedan ut.

Typ av avgiftAvgift i kr
Avgiften omfattar handläggning upp till 10 timmar. 9 800

Tid utöver 10 timmar tas ut enligt Avgifter för tillståndsprövning.

Vid förnyelse av auktorisation ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!