Dubbletter av luftvärdighetshandlingar

För att utfärda en dubblett av ett luftvärdighetsbevis, ett granskningsbevis, ett flygtillstånd eller ett miljövärdighetsbevis, eller för verifiering av en sådan handlings äkthet tas en avgift ut enligt nedan. 

Typ av avgift Avgift i kr
Dubblett av ett luftvärdighetsbevis, ett granskningsbevis, ett flygtillstånd eller ett miljövärdighetsbevis, eller för verifiering av en sådan handlings äkthet 2 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!