Övervakning av luftvärdighet

Avgifter för fortlöpande luftvärdighetsövervakning (luftvärdighets­avgift), utfärdande av luftvärdighetshandlingar, extra besiktning av luft­fartyg och annan flygmateriel, besiktning av flygmateriel under byggnad (tillverkningskontroll) och materielkontrollflygning tas ut enligt föreskrift­erna i detta kapitel och enligt de principer som framgår av Allmänt om avgifter.

I avgiften för den första luftvärdighetshandlingen ingår de journaler och resedagböcker som krävs.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!