Luftfartygsregistret

Avgifter för registrering m.m. tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Vid en äganderättsändring är den nya ägaren till luftfartyget betalningsansvarig för äganderättsändringen.

Produkt eller tjänst vid luftfartygsregistret Avgift i kr
Slutlig registrering  
Grupp I, Segelflyg och ballong 6 000
Grupp II, 0 - 2730 kg 6 000
Grupp III, 2731 - 5700 kg 7 000
Grupp IV, 5701 - 10000 kg 8 000
Grupp V, Över 10000 kg 20 000
Äganderättsändring  
Grupp I, Segelflyg och ballong 5 000
Grupp II, 0 - 2730 kg 5 000
Grupp III, 2731 - 5700 kg 5 600
Grupp IV, 5701 - 10000 kg 8 000
Grupp V, Över 10000 kg 16 000
Innehavarändring  
Grupp I, Segelflyg och ballong 4 800
Grupp II, 0 - 2730 kg 4 800
Grupp III, 2731 - 5700 kg 5 000
Grupp IV, 5701 - 10000 kg 6 400
Grupp V, Över 10000 kg 8 000
   
Avregistrering           5 000
Dubblett av nationalitets- och registreringsbevis            2 000
Registrering av IDERA-fullmakt 3 500
För annat beslut än bifall för åtgärd, bland annat innefattande avslags- och avskrivningsbeslut 3 000

 

Registreringsåtgärder som inte är avgiftsbelagda
Ingen avgift tas ut för
1. uppskov i inskrivningsärende,
2. rättelse av oriktig införing i registren,
3. avregistrering av luftfartyg som har förolyckats, förstörts eller om det efter en flygning inte hörts av på tre månader.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!