Luftfartygsregistret och inskrivningsregistret med mera

Avgifter för registerhållning i luftfartygsregistret samt ärendehantering i luftfartygsregistret och inskrivningsregistret tas ut enligt föreskrifterna i detta kapitel och enligt de principer som framgår av Allmänt om avgifter.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!