Avgifter för särskilda tillsynsåtgärder

Om det finns skäl att vidta särskilda tillsynsåtgärder med anledning av iakttagelser som gjorts vid ordinarie tillsyn, eller om det finns skäl för utökad tillsyn med anledning av att en tillståndshavare inte utövar någon verksamhet, kan en avgift tas ut enligt löpande timtaxa för den särskilda tillsynsåtgärden.

Särskild tillsynsåtgärdTimtaxa per påbörjad 30-minutersperiod
Särskild tillsynsåtgärd eller utökad tillsyn 1 400 kr

För tillsynsförrättningar som utförs utanför Sverige ska avgifter för restid och faktiska resekostnader betalas per tjänsteman och resa, utöver avgift enligt tabellen ovan.

Avgift för restid debiteras med löpande timtaxa enligt tabellen ovan. Restid debiteras med maximalt åtta timmar per person och väg. Med faktiska resekostnader avses kostnader för transport, boende, traktamente samt övriga kostnader som motiveras av tillsynsförrättningen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!