Kostnadsfördelning mellan undervägs- och terminalavgiftszon

Flygtrafiktjänstorganisationer har möjlighet att, genom tillämpning av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst, kostnadsfördela avgifterna i detta kapitel mellan undervägs- och terminalavgiftszon.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!