Flygtrafiktjänst, luftrumsplanering, flygräddningstjänst och flygtrafikledningsskolor

Avgifter för tillsyn och tillstånd tas ut enligt föreskrifterna i detta kapitel och enligt de principer som framgår av Inledande bestämmelser för

  1. leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS), flygbriefingtjänst (AIS), flygvädertjänst (MET) eller kommunikations-, navigations- och över­vakningstjänst (CNS),
  2. organisationer för luftrumsplanering (ASM),
  3. flödesplanering (ATFM)
  4. organisationer som utför flygmätning,
  5. organisationer för flygräddningstjänst (SAR),
  6. flygtrafikledningsskolor,
  7. examinatorer,
  8. organisationer som utför luftrums- och /eller procedurkonstruktion, och
  9. godkännande av kontrollzon, terminalområde, trafikinformationszon eller trafikinformationsområde
  10. Leverantörer av U-space (USSP)
  11. Leverantör av gemensamma informationstjänster (CISP)

Avgifterna för tillsyn tas ut av de leverantörer av flygtrafiktjänst eller utbildningsorganisationer för flygtrafikledningstjänst som Transportstyrelsen utövar tillsyn över även när tillståndet inte har utfärdats av Transportstyrelsen.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!