Flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med både flygplan och helikopter

Årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter (AOC) med både flygplan och helikopter tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med typ avses den typbenämning som anges i luftfartygsindividens typcertifikat (TCDS) eller motsvarande dokument.

Luftfartyg på AOC
Flygplan och helikopter
Årsavgift (kr) för två typer Årsavgift (kr) för tre typer Årsavgift (kr) för fyra eller fler typer
Tyngsta luftfartyg uppgår till 5,7 ton MTOM 192 700 232 000 279 300
Tyngsta luftfartyg uppgår till 10 ton MTOM 332 100 370 000 412 600
Tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM 580 200 647 800 722 600
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM 790 300 898 900 1 021 900
Tyngsta luftfartyg överstiger 30 ton MTOM i flera länder oavsett antal typer (interoperabilitet) 1 249 500
Luftfartyg på AOC
Flygplan och helikopter
Årsavgift (kr) oavsett antal typer
Grundavgift för tillsyn av verksamheter som bedrivs i tre länder eller fler och där nationella myndigheter gemensamt ansvarar enligt artikel 62.5 i förordning (EU) 2018/1139 6 558 000

För helikopterverksamhet med mer än en bas ska en extra årsavgift på 27 400 kronor tas ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!