Wet Lease

För ansökningar som rör tillstånd för inhyrning av extern kapacitet
(”Wet Lease-in”) enligt förordning (EU) nr 965/2012 ska en löpande avgift
tas ut enligt 2 kap. 7 §, dock lägst med de belopp som framgår av nedanstående tabell.

Wet Lease Avgift i kr
per tillfälle
"Wet Lease - in" mellan två svenska operatörer 2 800
"Wet Lease - in" mellan en svensk operatör och en operatör   
inom EU/EES
5 600
"Wet Lease - in" mellan en svensk operatör och en operatör
utom EU/EES (TCO)
9 800

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!