Teoriprov

Avgifter vid teoriprov tas ut med de belopp som framgår av följande tabeller. Avgifterna består av grundavgifter och avgifter för delämnesprov. Grundavgiften och avgift för samtliga delämnesprov debiteras i samband med anmälan till teoriprovet. Om teoriexaminationen avbryts, återbetalas endast avgifter för de delämnesprov som inte har genomförts.

Tilläggsavgiften per omprov debiteras i efterhand

Avgiften för omskick av användaruppgifter eller teoriintyg är 500 kronor.

Teori Grundavgift
i kr per prov
Avgift i kr
per delämnesprov eller omprov
PPL/LAPL 2 600 400
CPL  7 500 400
ATPL 7 500 400
IR/BIR

7 500

400
Konvertering av certifikat/behörighet från tredje
land

Grundavgift
(kr)

PPL/ATPL 1 400
CPL samt övriga behörigheter där utbildning krävs 2 200

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!