Privat- och trafikflygarcertifikat

Avgifter för privat- och trafikflygarcertifikat och tillhörande behörigheter, avgifter för segelflygplan, ultralätta flygplan, ballong och flygmaskinist samt avgifter för behörigheter till certifikat och för validering av certifikat ska betalas med de belopp som framgår av följande tabeller.

För praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften betalas.

Vid överföring av certifikat för flera luftfartygstyper från annat EU-land tas endast en grundavgift ut.

Innehåll på sidan

Privatflygarcertifikat PPL/LAPL

Privatflygarcertifikat – PPL/LAPL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Första utfärdande av certifikat
inklusive en klass eller typbehörighet. 
600 5 140/2 570  
Överföring av certifikat från annat EU-land. 3 240    
Årsavgift      650
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust eller byte av certifikatstyp 900    

Trafikflygarcertifikat - CPL

Trafikflygarcertifikat – CPL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Första utfärdande av certifikat
inklusive en klass eller typbehörighet
   600  5 140/2 570   
Årsavgift       1 450
Överföring av certifikat från annat EU-land 3 240    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust eller byte av certifikatstyp    900     

Trafikflygarcertifikat - MPL och ATPL

Trafikflygarcertifikat – MPL och ATPL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Första utfärdande av certifikat
inklusive en typbehörighet
2 040    

Provavgift

  • När en sökande gör prov
  • När två sökande gör prov vid samma tillfälle
 

9 700/4 850
6 250/3 125

 
Årsavgift      2 950
Överföring av certifikat från annat EU-land 3 240    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust eller byte av certifikatstyp    900    

Segel - SPL, LAPL(S), Ballong - BPL och Ultralätta luftfartyg - UL

Segel – SPL, LAPL(S),
Ballong – BPL,
Ultralätta luftfartyg – UL
Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr

Första utfärdande av certifikat

600     

Årsavgift 

    650 

Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

 900    

Överföring av certifikat från annat EU-land

3 240    

Behörighet för ultralätt luftfartyg - separat bilaga till PPL, CPL, ATPL eller MPL

Behörighet för ultralätt luftfartyg – separat bilaga till PPL, CPL, ATPL eller MPL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr

Första utfärdande (utan tidigare innehav av UL-behörighet eller UL-certifikat)

 600    

Flygmaskinist - F/EL

Flygmaskinist – F/EL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr

Första utfärdande av certifikat inklusive en klass eller typ-behörighet

710  5 140/2 630   

Årsavgift 

    2 660 

Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

 900    

Behörigheter

Behörigheter Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Utökning med mörker i PPL/LAPL (endast vid separat utfärdande)     600    
Utökning med typ- eller klass­behörighet enpilot  1 680 5 140/2 570   

Utökning med typ- eller klass­behörighet flerpilot

2 280    

Provavgift

  • När en sökande gör prov
  • När två sökande gör prov vid samma tillfälle
  9 700/4 850
6 250/3 125 
 
Utökning med IR- eller BIR-behörighet     600 5 140/2 570   
Utökning med instruktörs­behörighet 1)     600 9 700/4 850  
Utökning med ytterligare typ­behörighet för TRI, SFI, per tillfälle   600  9 700/4 850  
Utfärdande av ny giltighets­period för typ-, klass- eller IR-behörighet, per tillfälle     600    

Utökning med typbehörighet flerpilot för flygmaskinist

1 850 7 420/5 030  

Utökning med övriga behörigheter

600     
Borttagning av begränsning, per tillfälle 600    

Validering av certifikat

Validering av certifikat Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Första utfärdande 3 600 2)  
Förnyelse  1 320    

Behörighet att framföra ex-militära luftfartyg (LOA)

Behörighet att framföra ex-militära luftfartyg (LOA) Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Utfärdande 940    
Förlängning/förnyelse 940    
Separat utökning, per tillfälle 940    

Godkännande av utländskt certifikat för test- och färjeflygningar

Godkännande av utländskt certifikat för test- och färjeflygningar Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Utfärdande 1 200    

1)  För vissa behörigheter krävs inte praktiskt prov. 
2) Avgiften för praktiskt prov bestäms av vilken typ eller klass provet utförts på. Se under rubrik "Behörigheter".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!