Medicinskt intyg

Avgift för medicinskt intyg ska betalas när det första utfärdandet görs av Transportstyrelsen, eller vid överföring från annat EU-land, med det belopp som framgår av följande tabell.

Vid övergång från ett medicinskt intyg klass 1 eller 3 till ett för klass 2 eller LAPL tas ingen avgift ut.

Medicinskt intyg Grundläggande avgift i kr
Första utfärdande av samtliga klasser 2 760
Överföring av medicinskt intyg från annat EU-land 3 240
Överföring av medicinskt intyg till annat EU-land 700
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust 900

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!