Certifikatsstatistik

Statistiken visar antalet giltiga certifikat uppdelad i de olika certifikattyperna.

Statistik uttagen 2024-01-19

Tabellen är sorterad på Certifikat.

Certifikatsnamn Certifikat Gällande (inkl. minst 1 giltig behörighet)  Varav män Varav kvinnor
Behörighetsbevis för AFIS tjänsteman AFISO 55 36 19
Behörighetsbevis för AFIS elev AFISO Student 5 4 1
Certifikat för flygledare ATC 664 424 240
Trafikflygarcertifikat flygplan ATPL(A) 1516 1445 71
Trafikflygarcertifikat helikopter ATPL(H) 129 127 2
Ballongcertifikat BPL 63 61 2
Trafikflygarcertifikat flygplan CPL(A) 975 897 78
Trafikflygarcertifikat helikopter CPL(H) 304 275 29
Privatflygarcertifikat flygplan för lätta luftfartyg LAPL(A) 468 458 10
Privatflygarcertifikat helikopter för lätta luftfartyg LAPL(H) 5 5 0
Trafikflygarcertifikat flerpilot flygplan MPL(A) 134 117 17
Privatflygarcertifikat flygplan PPL(A) 2023 1946 77
Privatflygarcertifikat helikopter PPL(H) 125 120 5
Segelflygarcertifikat SPL 1391 1317 74
Elevtillstånd STP 134 123 11
Förarcertifikat - ultralätta flygplan UL(FPL) 593 579 14

För statistik över andra certifikattyper, kontakta sektionen för flygcertifikat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!