Certifikatsstatistik

Statistiken visar antalet giltiga certifikat uppdelad i de olika certifikattyperna.

Statistik uttagen 2023-01-03

Tabellen är sorterad på Certifikat.

Certifikatsnamn Certifikat Gällande (inkl. minst 1 giltig behörighet)  Varav män Varav kvinnor
Behörighetsbevis för AFIS tjänsteman AFISO 52 34 18
Behörighetsbevis för AFIS elev AFISO Student 2 1 1
Certifikat för flygledare ATC 621 390 231
Trafikflygarcertifikat flygplan ATPL(A) 1517 1452 65
Trafikflygarcertifikat helikopter ATPL(H) 129 128 1
Ballongcertifikat BPL 63 61 2
Trafikflygarcertifikat flygplan CPL(A) 1027 942 85
Trafikflygarcertifikat helikopter CPL(H) 304 283 21
Privatflygarcertifikat flygplan för lätta luftfartyg LAPL(A) 429 420 9
Privatflygarcertifikat helikopter för lätta luftfartyg LAPL(H) 5 5 0
Segelflygarcertifikat för lätta luftfartyg LAPL(S) 537 516 21
Trafikflygarcertifikat flerpilot flygplan MPL(A) 97 86 11
Privatflygarcertifikat flygplan PPL(A) 2150 2073 77
Privatflygarcertifikat helikopter PPL(H) 131 125 6
Segelflygarcertifikat SPL 887 834 53
Elevtillstånd STP 135 124 11
Förarcertifikat - ultralätta flygplan UL(FPL) 653 640 13

För statistik över andra certifikattyper, kontakta sektionen för flygcertifikat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!